Prijzen:

Onze taxi’s zijn uitgerust met een meter. In Nederland is het tarief helder opgebouwd. hiervoor betaald u een vaste starttarief , een tarief per km en daarboven komt nog een tarief per minuut. De tarieven vind u helder en duidelijk in onze taxi.

Vaste tarieven:

We kunnen u een aanbod doen voor een vaste tarief. u kunt dit zelf vergelijken. vaste tarieven gelden alleen voor gereserveerde ritten die bevestigd zijn.

Reserveringen:

Bij taxiparade kunt u een reservering en/of offerte aanvragen via onze website. De reservering is definitief indien u van ons een bevestiging ontvangt via het aangevraagde email adres. bij een (zakelijke) offerte krijgt u eerst een prijsvoorstel waarbij u akkoord kunt gaan.

Bevestiging:

Wij zullen uw reservering per email bevestigen, daarnaast als u uw telefoon nummer heeft achtergelaten zorgen we altijd voor telefonisch of contact andere medium. ZORG altijd dat u uw reserveringen aanvraag bevestigd krijgt.

Om uw reis zo aangenaam mogelijk te maken gelden de volgende voorwaarden voor bij een taxirit bij een luchthaven vervoer.

1. Vluchtgegevens

Vergelijk uw vluchtgegevens met de gegevens die vermeld staan op uw  bevestiging. Indien deze gegevens niet met elkaar overeenstemmen, neem dan uiterlijk 24 uur vóór incheck- of aankomsttijdstip contact op met 0318 – 611 611 Indien u binnen 24 uur voor vertrek een eventuele wijziging niet doorgeeft, kunnen wij u niet binnen onze voorwaarden vervoeren  

2. Voertuig

Taxi Parade kan ritten met een ander voertuig uitvoeren dan gereserveerd is. Dit zal met hoge uitzondering kunnen gebeuren.

 3. Ophaaltijd heenreis

a. Het tijdstip waarop u van huis wordt opgehaald, wordt u in de bevestiging medegedeeld .

 4. Bagage

Het vervoeren van één stuk bagage en één stuk handbagage per betalende passagier is inbegrepen. Het meenemen van extra bagage is mogelijk, mits dit vooraf is aangemeld. Het vervoer van surfplanken, fietsen en dergelijke is mogelijk. Het meenemen van een inklapbare buggy of inklapbare rolstoel is gratis. Let wel, deze dient wel vooraf aangemeld te worden. Taxi Parade is niet aansprakelijk voor het zoekraken van en of schade aan uw bagage.

 5. Vertragingen onderweg

Taxi Parade kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen, die tot gevolg hebben dat u de vliegaansluiting mist. U kunt er echter verzekerd van zijn dat wij alles zullen doen om dit te voorkomen.

 6. Terugreis

a. Ingeval de aangemelde vlucht is vertraagd, hoeft u dit niet door te geven. Taxi Parade houdt hier al rekening mee.

b. U dient zich binnen één uur na landing te melden bij de STA-balie. Maximaal één half uur nadat u zich bij de balie heeft gemeld, zult u vertrekken.

c. Bij melding aan de balie later dan één uur na landingstijd van het aangemelde vluchtnummer wordt géén garantie gegeven dat u binnen de in lid b genoemde maximale wachttijden na melden vanaf Schiphol vertrekt.

d. Indien u zich later dan één uur na landing meld bij de STA-balie kan voor deze tijd een vergoeding na rato in rekening worden gebracht.

e. Bij aankomst op een andere luchthaven dan Schiphol gelden lid a t/m d in combinatie met het bij de reservering afgesproken trefpunt en tijdstip. 

7. Kinderzitjes a. U bent zelf verantwoordelijk om kinderzitjes te leveren tijdens het  vervoer. Stoelverhogers kunnen gratis gebruikt worden tijdens de reis. b. Door Taxi Parade worden, zogenaamde maxi cosi’s (voorbaby’s), niet geleverd. U dient hier zelf voor zorg te dragen. c. Bij een retourreis boeking bij Taxi Parade kunt u  zonder vergoeding, uw eigen kinderzitje(s) of Maxi Cosi opslaan tijdens uw afwezigheid. d.Taxi Parade is niet aansprakelijk voor een onjuiste opgave ter bepaling van het juiste beveiligingsmiddel en voor het zoekraken van en of schade aan de door u in opslag gegeven eigendommen.  

8. Wijziging vluchtnummer en/of datum van uw terugreis Uiterlijk 48 uur voor aankomst van de aangemelde vlucht of indien u eerder aankomt, uiterlijk 48 uur voor dat eerdere aankomst tijdstip,dient u de wijziging zelf door te geven. Indien hier niet aan is voldaan, wordt geen garantie gegeven dat u binnen de in artikel 6b genoemde maximale wachttijden na meldtijd vertrekt. Voor het doorgeven van luchtwijzigingen vanuit het buitenland kunt u  gebruik maken ons algemeen telefoonnummer. Gelieve de ingevulde gegevens goed te controleren. Bij onjuistheden dient u dit gelijk te melden. Wanneer achteraf blijkt dat de door u verstrekte gegevens onjuist zijn, zullen hier extra kosten voor worden berekend.  

9. Betaling Het vervoer dient vooraf de reis betaald te worden middels overmaking of contant bij de chauffeur. In geval van een contante betaling van een retourboeking dient het gehele bedrag bij de eerste rit te worden voldaan. In geval uw betaling nog niet door ons is ontvangen op het moment dat aan u het ophaaltijdstip wordt doorgegeven (art. 3.a) dient u contant aan de chauffeur te betalen. Eventueel door ons dubbel ontvangen bedrag wordt zo spoedig mogelijk door ons gerestitueerd. Boekingen via internet, waarvoor uiterlijk 22 uur voor vertrek géén betaling is ontvangen, zullen niet worden uitgevoerd. De klant is verantwoordelijk voor tijdige betaling van het vervoer, waarvan de klant door middel van een definitieve bevestiging op de hoogte wordt gesteld.

10. Annulering Vóór 24 uur voor aanvang van uw eerste rit ontvangt u bij annulering een restitutie van de gehele reissom onder aftrek van 10% administratiekosten. Bij annulering binnen 24 uur ontvangt u 50% restitutie.  

11. Vervoersvoorwaarden Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is geregeld, zijn van toepassing de Algemene vervoersvoorwaarden en betalingscondities voor het vervoer van personen met personenauto’s gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te ’s-Gravenhage op 20 maart 2003, aktenummer 31/2003 door Koninklijk Nederlands Vervoer.

Privacy

Privacyverklaring geldt voor het verzamelen, verwerken en gebruikmaken van uw persoonlijke gegevens (‘gegevensverwerking’) in het algemeen en meer specifiek bij het gebruik van de website taxi-den-bosch-parade.nl.

Taxi Parade, gevestigd aan tel: +31 6 19929075 KVK 65059859, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

tel: +31 6 19929075
KVK 65059859

+31 6 19929075

avg is de Functionaris Gegevensbescherming van Taxi Parade Hij/zij is te bereiken via avg@www.taxi-den-bosch-parade.nl


Persoonsgegevens die wij verwerken

Taxi Parade verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via avg@www.taxi-den-bosch-parade.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Taxi Parade verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– Om goederen en diensten bij u af te leveren

– Taxi Parade verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Taxi Parade neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Taxi Parade) tussen zit. Taxi Parade gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Voor het maken van een afspraak gebruiken wij een interne programma.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Taxi Parade bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: 1 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden

Taxi Parade verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Taxi Parade gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Taxi Parade en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar avg@www.taxi-den-bosch-parade.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Taxi Parade wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Taxi Parade neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via avg@www.taxi-den-bosch-parade.nl. Taxi Parade heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen: [voeg hier eventueel andere maatregelen die je neemt aan toe]

– Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.

– TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

-DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat u uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.

-DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam (#company_website) naar het hieraan gekoppelde IP-adres (servernaam); het wordt voorzien van een digitale handtekening. U kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat u omgeleid wordt naar een vals IP-adres.

Translate »